Bestuursdienst uitleg

Beste leden,

Zoals een ieder bekend dienen alle vaste leden 1 of 2 keer per seizoen een zaaldienst te verrichten. Indien de vereniging/bestuurs-/zaaldienst als scheidsrechter is aangewezen dienen ook wedstrijden gefloten te worden.

De taken die bij de zaaldienst verwacht worden zijn;

-Aanwezig zijn (zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je niet kan dien je zelf voor een vervanger te zorgen).

-Fluiten (Indien er geen scheidsrechter aanwezig is en de vereniging/bestuursdienst als scheidsrechter aangewezen is, wordt verwacht dat je de wedstrijden fluit).

-Smartphone/tablet meenemen.

-Volg Instructies Bestuursdienst SZVV (zie voor instructies de informatie bij het volgende punt).

-Digitale Bestuursdienst Rapportage (Let op; Nieuw, lees onderstaande van te voren goed door!!!);

-1) Je ontvangt van de vereniging een email namens de SZVV met een link naar het Rapportage Bestuursdienstformulier (voorbeeld; https://www.szvv.nl/uitslagen/?qw=%202266917829).

-2) Open deze link op de dag van de bestuursdienst voordat je naar de sporthal gaat (het is later ook handig als de link in de email beschikbaar is op je smartphone of tablet).

-3) Printen of bekijken formulieren; Na het klikken op de link kun je de Rapportage Bestuursdienstformulieren printen of via “annuleren” alleen bekijken. Je hoeft niet persé te printen, maar dan dien je later wedstrijdgegevens (uitslagen, gele/rode kaarten, scheidsrechter/team aanwezig/niet aanwezig, op het laatste moment toegevoegde spelers) op een ander papier te registreren om ze daarvan later over te nemen en in te vullen op het digitale formulier. Het kan dus handig zijn op de formulieren wel uit te printen, ook voor de controle van de spelerspassen. Op de eerste pagina staat een QR-code die je eventueel later kunt gebruiken voor de digitale rapportage en op de laatste pagina staan de “Instructies Bestuursdienst SZVV”. Het kan handig zijn om deze 2 bladzijden uit te printen. Via de link kun je de instructies ook altijd inkijken.

-4) Bijhouden wedstrijdgegevens op papier (uitslagen, gele/rode kaarten, scheidsrechter/team aanwezig/niet aanwezig, op het laatste moment toegevoegde spelers).

-5) Invullen Digitaal Bestuursdienst Rapportageformulier; Na de laatste wedstrijd tot de volgende morgen 12:00 uur kan de Digitale Bestuursdienst Rapportage opnieuw geopend worden middels de link en kunnen de gegevens van die avond ingevuld worden. Let ook op het aanvinken van het aanwezig zijn van een SZVV-scheidsrechter indien van toepassing! Overige bijzonderheden en extra spelers (met lidcode) invullen in het vakje “Opmerkingen” (Let op; Het formulier kan niet eerder ingevuld worden dan na het eind van de laatste wedstrijd!!!!)

-6) Verzenden Digitaal Bestuursdienst Rapportageformulier (na volledige invulling van het formulier kan dit verzonden worden via de knop “Verzenden” onderaan het formulier. De knop verzenden komt pas beschikbaar tijdens de laatste wedstrijd!).

Let op; Indien een verplicht veld niet ingevuld is vind geen verzending plaats!

-7) Controleer Verzending; Ga naar www.szvv.nl, ga naar “wedstrijden”, ga naar “”gespeeld”, kies “datum” en “sporthal”, kies “filter” en controleer of de zojuist doorgegeven uitslagen verwerkt zijn. Zo ja, de verzending is juist gegaan, zo nee, doe het volgende;

-8) Probeer alle gegevens van de digitale rapportage nogmaals door te geven voor 12:00 de volgende morgen. Dit kan nogmaals via de link, via een scan van de QR-code, per mail naar competitie@szvv.nl of telefonisch via nr. 0224-712020 (vermeld ook de sporthal).

N.B.; Je kan iemand anders vragen om het door te geven, maar je blijft zelf verantwoordelijk!

Wie er zaaldienst heeft wordt bekend gemaakt in het Niedorper Weekblad, op de site zvvnieuweniedorp.nl (op de homepage in de agenda) en via een persoonlijke email/ whatsapp/ sms indien het emailadres bij ons bekend is. Geef daarom ook je huidige emailadres door aan onze secretaris indien je dit nog niet gedaan hebt of deze recentelijk gewijzigd is; Doe dit naar niedorpzvv@hotmail.com en CC naar mvanderstoop@outlook.com

Het bestuur gaat ervan uit dat Het Niedorper Weekblad leidend is. Dus indien door omstandigheden geen email ontvangen is wordt een ieder geacht regelmatig kennis te nemen van de indeling in Het Niedorper Weekblad (indien je geen Niedorper ontvangt, vraag dan aan je teamgenoten of ze op willen letten of je zaaldienst hebt) en de site.

Wij willen ieder lid vragen om aan bovenstaande aandacht te geven en zo te zorgen voor een goed verloop van de competitie en het voorkomen van boetes. De SZVV legt boetes van € 120,00 op voor het niet verrichten van de zaaldienst/fluiten, € 10,00 voor het niet tijdig doorgeven van de uitslagen voor 12:00 uur de volgende dag en van € 15,00 voor het niet juist invullen van de formulieren. De opgelegde boetes worden doorbelast aan desbetreffende personen die verzaakt hebben. Het is éénvoudig om dit te voorkomen door de taken serieus en goed te vervullen. Houd in de gaten wanneer jij en/of een teamgenoot zaaldienst hebben, geef het aan elkaar door en help de ander door een dienst over te nemen als die echt niet kan!!!!!

De bestuurs-/zaaldienst heeft recht op één consumptie per wedstrijd (niet per persoon). Er zijn geen bonnen meer aanwezig, maar de sporthalbeheerders zijn hiervan op de hoogte gesteld door de SZVV. Glazen, etenswaren, etc. mogen nooit meegenomen worden in de hal!!! De SZVV kan hier hoge boetes voor opleggen welke doorbelast worden aan desbetreffende personen die in overtreding zijn. Voorkom dit!

Wij hopen jullie op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat jullie de zaal-/bestuursdienst positief oppakken.

Kijk ook even op deze linkhttps://szvv.nl/news/headline.php?id_news=164, is uitleg van de SZVV.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zaalvoetbalvereniging Nieuwe Niedorp.