Aan – Afmelden

Aanmelden:

Voor jeugdleden, graag als team aanmelden. Bij individueel graag eerst contact opnemen met het bestuur.

Bij volwassenen: Als volledig team, neem even contact op met niedorpzvv@hotmail.com.
Als u zich wilt aanmelden dient u het volgende dingen in te leveren, of via het inschrijf formlulier.:

    • kopie geldig legitimatiebewijs.
    • recente pasfoto (digitaal per mail is voldoende)
    • huidig woonadres
    • telefoonnummer
    • e-mail


Al onze leden zijn verplicht om tijdwaarneming te verzorgen.
U wordt ingedeeld en dit wordt gepubliceerd in Weekblad “Het Niedorper Weekblad”
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen en eventuele boetes voortkomend uit het al dan niet verrichten van tijdwaarneming worden ten aller tijden doorberekend aan de betreffende persoon.

Voor verdere informatie kunt u bij onze secretaris terecht:

Karin Bakker
Dorpstraat 50
1734 JJ Oude Niedorp
Mobiel: 06-49647440
e-mail:  niedorpzvv@hotmail.com

Afmelden:

U dient zich vóór 15 mei af te melden bij de secretaris:

Karin Bakker
Dorpstraat 50
1734 JJ Oude Niedorp
Mobiel: 06-49647440
of via e-mail:  niedorpzvv@hotmail.com