Tijdwaarneming-Bestuursdienst

Beste leden,

Zoals een ieder bekend dienen alle vaste leden 1 of 2 keer per seizoen een zaaldienst te verrichten. Als de vereniging als scheidsrechter is aangewezen dienen ook wedstrijden gefloten te worden.

De taken die bij de zaaldienst verwacht worden zijn;

Aanwezig zijn (zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je niet kan dien je zelf voor een vervanger te zorgen).

Fluiten (Indien er geen scheidsrechter aanwezig is en de vereniging als scheidsrechter aangewezen is, wordt verwacht dat je de wedstrijden fluit).

Wedstrijdformulieren ondertekenen en invullen (Op de wedstrijdformulieren van de teamsje handtekening zetten bij bestuursdienst en scheidsrechter(indien van toepassing). Na de wedstrijd de uitslag invullen en laten ondertekenen door de aanvoerders van de teams).

SZVV-bestuursdienstformulier invullen!! (zie voorbeeld in de bijlage) (uitslag van elke wedstrijd, Scheidsrechtersnaam, Scheidsrechter aanwezig JA/NEE invullen). Vul hierop tevens je naam en de naam van je mede zaaldienstverrichter in en zet jullie handtekeningen erop!!).

SZVV-envelop (Doe de ingevulde wedstrijd- en bestuursdienstformulieren in de SZVV-envelop).

Uitslagen doorgeven!!! (Geef aan het eind van de avond de uitslagen altijd door aan de SZVV. Dit kan via QR-code, Internet, email(competitie@szvv.nl ) of telefonisch(072-5154459). N.B.; je kan vragen of de beheerder dat voor je wilt doen, maar je blijft zelf verantwoordelijk).

Wie er zaaldienst heeft wordt bekend gemaakt in het Niedorper Weekblad, op de site zvvnieuweniedorp.nl (op de homepage onderaan de bladzijde in de agenda) en via een persoonlijke email indien deze bij ons bekend is. Geef daarom ook je huidige emailadres door aan onze secretaris indien je dit nog niet gedaan hebt of deze recentelijk gewijzigd is; Doe dit naar niedorpzvv@hotmail.com en CC naar mpjm-vanderstoop@hetnet.nl .

Het bestuur gaat ervan uit dat Het Niedorper Weekblad leidend is. Dus indien door omstandigheden geen email ontvangen is wordt een ieder geacht regelmatig kennis te nemen van de indeling op de site of in Het Niedorper Weekblad (indien je geen Niedorper ontvangt, vraag dan aan je teamgenoten of ze op willen letten of je zaaldienst hebt).

Wij willen ieder lid vragen om aan bovenstaande aandacht te geven en zo te zorgen voor een goed verloop van de competitie en het voorkomen van boetes. De SZVV legt boetes van
€ 100,00 op voor het niet verrichten van de zaaldienst/fluiten, € 45,00 voor het niet doorgeven van de uitslagen op dezelfde avond en van € 15,00 voor het niet juist invullen van de formulieren. De opgelegde boetes worden doorbelast aan desbetreffende personen die verzaakt hebben. Het is éénvoudig om dit te voorkomen door de taken serieus en goed te vervullen. Houd in de gaten wanneer jij of een teamgenoot zaaldienst heeft, geef het aan elkaar door en help de ander door een dienst over te nemen als die echt niet kan!!!!! VOORBEELD

Wij hopen jullie op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat jullie dit positief oppakken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zaalvoetbalvereniging Nieuwe Niedorp.