Bestuurs mededelingen

Mededelingen bestuur;

Let op; Er zijn enkele verschuivingen in de teams. Kijk goed in welk team je speelt en houdt hier rekening mee. Wij verzoeken de coaches/teams op de site van de szvv (www.szvv.nl) eventuele spelers uit andere teams te verwijderen en eigen spelers toe te voegen aan je team onder de tab “Verenigingen”>”Nwe Niedorp, ZVV” (kies je team), klik op de link “hier” in de tekst, kies Instellingen, kies Team, vul het wachtwoord in en breng de wijzigingen aan.

Enkele teams kunnen nog wel spelers gebruiken. Ben je nog geen lid maar wil je wel graag zaalvoetballen, informeer dan bij onze secretarissen Evelien Bakker (Tel. 06-29064868) of Maurice van Noort (Tel.; 06-20011235//email; niedorpzvv@hotmail.com) of één van de andere bestuursleden. Zie ook onze website www.zvvnieuweniedorp.nl.

De SZVV geeft hoge boetes bij het niet opkomen bij een wedstrijd. Zorg dus altijd dat je een team op de been brengt, bijvoorbeeld met behulp van reserve leden. Je kunt in het uiterste geval ook even contact opnemen met de secretarissen om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Als een team op een bepaalde datum echt niet kan spelen geef dit dan minimaal 6 weken van tevoren door. De SZVV zal hiermee dan rekening houden bij het inplannen van wedstrijden. Opgelegde boetes worden doorberekend aan desbetreffende team of speler.

Zaalbestuursdienst en –rapportage (via de SZVV-APP of mobiele omgeving SZVV.nl/mobile);

Wij verzoeken al onze leden het Niedorper Weekblad, onze site www.zvvnieuweniedorp.nl en je mailbox in de gaten te houden voor de zaaldiensten die verricht moeten worden (deel dit ook mede aan je teamleden als die aan de beurt zijn). Indien je ingedeeld bent en je kunt niet, zorg dan zelf altijd voor een vervanger, anders zal een boete berekend worden. Wij willen ook wijzen op het volledig invullen van de Digitale Bestuursdienst Rapportage via de SZVV-app of mobiele omgeving van de SZVV. Vul deze altijd juist en volledig in. Zorg dat de uitslagen doorgegeven worden aan de SZVV. Zie voor een nadere uitleg ”Instructies Bestuursdienst SZVV” op de site www.SZVV.nl onder het kopje “Manuals>Bestuursdienst”. Onder manuals vind je ook informatie en instructies over het installeren en de werking van de SZVV-APP. Het niet juist of volledig invullen van de digitale formulieren en/of niet doorgeven van de uitslagen kan tot een boete voor de vereniging leiden die doorberekend zal worden aan de aangewezen verrichters van de zaaldienst. Voorkom dit!

Wees sportief en doe je plicht!

CORONA-MAATREGELEN;

Als vereniging volgen wij de corona regels volgens de richtlijnen van het RIVM en de KNVB/SZVV. Wij gaan er vanuit dat al onze leden dat doen. Blijf thuis bij de bekende, reeds vele malen genoemde, klachten en laat je testen. Blijf 2 weken thuis indien je in een oranje of rood gebied geweest bent of recent contact gehad heb met een persoon die daar geweest is. Hanteer voor en na de wedstrijd steeds de 1,5 meter afstand, ook in de kleedkamers, douches en sportcafé’s. Douche eventueel thuis of spreek af wie tegelijkertijd gaan omkleden/douchen zodat de onderlinge afstand steeds 1,5 meter blijft. Ook de wisselspelers dienen tijdens de wedstrijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Iedere speler gebruikt zijn eigen waterbidon. Draag mondkapjes bij gezamenlijk vervoer naar uitwedstrijden. Volg altijd de looprichtingen in de sporthallen en volg aanwijzingen van de beheerders op.

Voor een uitgebreid overzicht van de zaalvoetbalrichtlijnen verwijzen wij jullie naar het Protocol Zaalvoetbal KNVB op onze site www.zvvnieuweniedorp.nl.

Wij wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen!!!