Bestuurs mededelingen

Mededelingen bestuur;

Let op; Er zijn enkele verschuivingen in de teams. Kijk goed in welk team je speelt en houdt hier
rekening mee. Wij verzoeken de coaches/teams op de site van de szvv (www.szvv.nl) eventuele
spelers uit andere teams te verwijderen en eigen spelers toe te voegen aan je team onder de tab
“Verenigingen”>”Nwe Niedorp, ZVV” (kies je team), klik op de link “hier” in de tekst, kies Instellingen,
kies Team, vul het wachtwoord in en breng de wijzigingen aan.

Enkele teams kunnen nog wel spelers gebruiken. Ben je nog geen lid maar wil je wel graag
zaalvoetballen, informeer dan bij onze secretarissen Evelien Bakker (Tel. 06-29064868) of Maurice
van Noort (Tel.; 06-20011235//email; niedorpzvv@hotmail.com) of één van de andere
bestuursleden. Zie ook onze website www.zvvnieuweniedorp.nl.
De SZVV geeft hoge boetes bij het niet opkomen bij een wedstrijd. Zorg dus altijd dat je een team op
de been brengt, bijvoorbeeld met behulp van reserve leden. Je kunt in het uiterste geval ook even
contact opnemen met de secretarissen om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Als
een team op een bepaalde datum echt niet kan spelen geef dit dan minimaal 6 weken van tevoren
door. De SZVV zal hiermee dan rekening houden bij het inplannen van wedstrijden. Opgelegde
boetes worden doorberekend aan desbetreffende team of speler.

Zaaldienst en –rapportage (via de SZVV-APP of mobiele omgeving SZVV.nl/mobile);
Wij verzoeken al onze leden het Niedorper Weekblad, onze site www.zvvnieuweniedorp.nl en je
mailbox in de gaten te houden voor de zaal-bestuursdiensten die verricht moeten worden (deel dit
ook mede aan je teamleden als die aan de beurt zijn). Indien je ingedeeld bent en je kunt niet, zorg
dan zelf altijd voor een vervanger, anders zal een boete berekend worden. Wij willen ook wijzen op het
volledig invullen van de Digitale Bestuursdienst Rapportage via de SZVV-app of mobiele omgeving
van de SZVV. Vul deze altijd juist en volledig in. Zorg dat de uitslagen doorgegeven worden aan de
SZVV. Zie voor een nadere uitleg ”Instructies Bestuurdienst SZVV” op de site www.SZVV.nl onder het
kopje “Manuals>Bestuursdienst”. Onder manuals vind je ook informatie en instructies over het
installeren en de werking van de SZVV-APP. Het niet juist of volledig invullen van de digitale
formulieren en/of niet doorgeven van de uitslagen kan tot een boete voor de vereniging leiden die
doorberekend zal worden aan de verrichters van de zaaldienst. Voorkom dit!

Wees sportief en doe je plicht!
Wij wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen!!!